Polityka jakości

 

Nasze główne cele związane z polityką jakości i środowiska to:
spełnienie wymagań i oczekiwań Klienta oraz zainteresowanych stron,
realizacja usług i wyrobów zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, prawa budowlanego normami polskimi i europejskimi, ,
realizacja usług i wyrobów o jakości przewyższającej oferowana przez konkurencję,
stałe poszerzanie oferty o technologie i wyroby bazujące na najnowszych osiągnięciach techniki,
nieustanne doskonalenie działań na rzecz zarządzania jakością i środowiskiem, aby nazwa firmy kojarzyła się naszym klientom zawsze z wysoką, niezawodną i stabilną jakością usług i wyrobów.
zapewnienie spełnienia wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska
PIiBP BLOTERM Sp.j. zamierza zrealizować powyższe cele poprzez:
systematyczne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
aktywny udział pracowników w przedsięwzięciach poszerzających wiedzę o nowych rozwiązaniach technicznych, nowoczesnych produktach, metodach i technologiach wytwarzania,
podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami prezentującymi najwyższy poziom technologiczny i jakościowy uwzględniającymi wymaganiami środowiska,
właściwe delegowanie uprawnień z konsekwentnym stosowaniem zasady zgodności zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
kształcenie projakościowych i prośrodowiskowych postaw pracowników, doprowadzenie do znajomości polityki jakości i środowiska, zrozumienia jej istoty oraz stosowanie jej wobec Klientów i Dostawców,
wybór podwykonawców i dostawców zgodnie z zasadami Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i poszanowania z partnerami handlowymi.

Nasze główne cele związane z polityką jakości i środowiska to:

 • spełnienie wymagań i oczekiwań Klienta oraz zainteresowanych stron,
 • realizacja usług i wyrobów zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, prawa budowlanego normami polskimi i europejskimi, ,
 • realizacja usług i wyrobów o jakości przewyższającej oferowana przez konkurencję,
 • stałe poszerzanie oferty o technologie i wyroby bazujące na najnowszych osiągnięciach techniki,
 • nieustanne doskonalenie działań na rzecz zarządzania jakością i środowiskiem, aby nazwa firmy kojarzyła się naszym klientom zawsze z wysoką, niezawodną i stabilną jakością usług i wyrobów.
 • zapewnienie spełnienia wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska

PIiBP BLOTERM Sp.j. zamierza zrealizować powyższe cele poprzez:

 • systematyczne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • aktywny udział pracowników w przedsięwzięciach poszerzających wiedzę o nowych rozwiązaniach technicznych, nowoczesnych produktach, metodach i technologiach wytwarzania,
 • podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami prezentującymi najwyższy poziom technologiczny i jakościowy uwzględniającymi wymaganiami środowiska,
 • właściwe delegowanie uprawnień z konsekwentnym stosowaniem zasady zgodności zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 • kształcenie projakościowych i prośrodowiskowych postaw pracowników, doprowadzenie do znajomości polityki jakości i środowiska, zrozumienia jej istoty oraz stosowanie jej wobec Klientów i Dostawców,
 • wybór podwykonawców i dostawców zgodnie z zasadami Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i poszanowania z partnerami handlowymi.

 

Polityka jakości

Polityka jakości

Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje, aby móc sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Poznaj nasze główne cele związane z polityką jakości i środowiska.

Z nami pewniej

Z nami pewniej

Doradzamy klientom podczas inwestycji oraz pomagamy nanieść zmiany. Z nami zawsze pewnie i bezpiecznie dokonasz decyzji o inwestycji.

Nasze realizacje

Nasze realizacje

Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje, aby móc sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Poznaj nasze główne cele związane z polityką jakości i środowiska.

WYBRANE REALIZACJE

 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie

© 2013

G-SOFT - Tworzenie stron www